Targi wyposażenia wnętrz, upominków i zabawek w Wlk. Brytanii (1 – 4 września 2019 r.)

Pragniemy poinformować, że oddział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wielkiej Brytanii podjął inicjatywę skoordynowania polskiej obecności na jednych z największych targów skupiających firmy z branży wystroju wnętrz, upominków oraz artykułów codziennego użytku, które odbędą się w dniach 1-4 września 2019 r. na terenach wystawowych NEC w Birmingham:

Lista branż odpowiadająca profilowi targów jest bardzo szeroka, jednak poproszono nas o skupieniu się przede wszystkim na wymienionych działach produkcji:

 • wyposażenia wnętrz,
 • tekstylia, odzież oraz akcesoria,
 • kuchenne,
 • kosmetyczne,
 • zabawki,
 • dywany,
 • licencyjne,
 • upominki,
 • meble – w większości domowe.

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła ponad 1300 wystawców z całego świata oraz 22 tys. odwiedzających, przede wszystkim potencjalnych klientów z branży. Hale wystawowe odwiedziło 3000 hurtowników, dystrybutorów oraz agentów. Z analiz wynika, że około 70% z nich stanowiły osoby posiadające zdolność do podejmowania decyzji zakupowych.

W tym roku targi Autumn Fair po raz pierwszy zostaną wzbogacone o nową przestrzeń pod nazwą „Sourcing” (pozyskiwanie dostawców). Ma ona na celu zgromadzenie w jednym miejscu największych kupców z rynku brytyjskiego oraz producentów o potencjale pozwalającym na podjęcie regularnej współpracy z dużymi sieciami handlowymi. Do udziału w tej części targów własnie Państwa zapraszamy. Proszę mieć na uwadze, że pomimo ograniczeń stawianych przez organizatora przy doborze wystawców (nie każda firma zgłaszająca swój udział może wziąć udział w sektorze „sourcing”), w wyniku przeprowadzonych przez nas negocjacji zaproponowane przez PAIH przedsiębiorstwa z Polski zostaną zaakceptowane a priori i będą miały zagwarantowane prawo do wykupu powierzchni na tym wyjątkowym obszarze. Co więcej, jeżeli zdecydujecie się Państwo na wzięcie udziału w naszej inicjatywie, możecie liczyć na znaczące zniżki przy wykupie stoiska.

Celem ZBH w Londynie jest zaprezentowanie jak największej liczby firm z Polski pod wspólnym szyldem „Made in Poland”. Uważa, że zwiększona widoczność wystawców z Polski przyniesie konkretne efekty w postaci większej liczby zawartych transakcji – podstawą takiej opinii są prowadzone od pewnego czasu obserwacje pawilonów narodowych innych państw podczas głównych imprez targowych w UK. Wskazują one, że ujednolicony branding przyciąga większą liczbę zainteresowanych w porównaniu do sytuacji gdy uczestnik targów decyduje się na stoisko opisane jedynie nazwą własną.

W przypadku Autumn Fair rozpatrywane są dwie opcje, które wydają się równie atrakcyjne i wzajemnie się nie wykluczają:

 • Pawilon Polski – miejsce gdzie na połączonej przestrzeni znajdzie się większa ilość przedsiębiorców z różnych branż. Tego typu koncepcja znajduje częste zastosowanie podczas wszystkich imprez targowych i wydaje się być przyciągająca zarówno z uwagi na zajmowaną powierzchnię (w miarę dostępności) jak i architekturę. Ważne jest dla nas aby każda z firm-uczestników dysponowała w ramach pawilonu własną przestrzenią, na tyle dużą by czuć się w niej komfortowo. Po rozmowach z organizatorami targów uważamy, że liczba uczestników takiej wspólnej powierzchni powinna być nie mniejsza niż 6, a każda z firm która zdecyduje się na tego typu rozwiązanie powinna zajmować stoisko nie mniejsze niż 9 m.kw.
 • Polski Szlak – oddzielne stoiska rozmieszczone w różnych punktach sektora, z zastosowaniem jednolitego brandingu. Lokalizacja polskich wystawców zostanie zaprezentowana przez organizatora jako „Polish trail” i opisana jako całość w materiałach promocyjnych, zarówno tych drukowanych jak i w przestrzeni online. Zaletą tej opcji jest znacznie większa elastyczność co do zajmowanej powierzchni, sposobu jej zabudowy oraz lokalizacji w odniesieniu do podsektorów prezentujących poszczególne rodzaje produktów. Istotne wydaje się również, że czas na podjęcie decyzji co do udziału w targach jest w tym przypadku dłuższy niż w przypadku udziału w Pawilonie.

Strona wydarzenia: Autumn Fair 2019 – The No1 Gift & Home Show in the UK

ZBH w Londynie nie może zaoferować finansowania udziału polskich przedsiębiorstw we wspólnym przedsięwzięciu, występuje jednak w roli koordynatora projektu.

 • Wszystkie firmy biorące udział w inicjatywie „Made in Poland” będą uprawnione do zniżek za każdy metr kw. zajmowanej powierzchni. Jeżeli uda nam się wystąpić w ilości większej niż 6 uczestników będą one wynosić 403 GBP zamiast 550 GBP (26.72% zniżki) za zabudowane stoisko (Shell Scheme) lub 453 GBP zamiast 600 GBP (24.5% zniżki) za w pełni skonstruowane i wyposażone stoisko (Clad Scheme). Dla firm które zdecydują się na własną aranżację powierzchni i będą chciały skorzystać z najtańszej opcji („pusta przestrzeń” czyli Stand Only Scheme), przewidziana jest zniżka w wysokości 10% – 264.60 GBP zamiast 294 GBP.
 • Polski Pawilon/Szlak będzie znajdował się w hali Sourcing, wśród innych najlepszych producentów z kluczowych regionów zaopatrzenia na świecie. Sektor ten jest dostępny wyłącznie dla firm wyselekcjonowanych przez organizatora pod kątem możliwości współpracy z dużymi sieciami (np. wielkość rocznej produkcji, asortyment, elastyczność cenowa).
 • Każda z polskich firm będzie miała zapewnione po 5 spotkań dziennie z kupcami z największych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii (lista sieci w pliku Sourcing sample), które będą odbywać się na stoisku wystawcy. Spotkania będą umawiane przez ITE Group (organizator targów) na zasadzie skorelowania profilu producenta z zapotrzebowaniem ze strony sieci. Dla porównania, zaaranżowanie pojedynczego spotkania tego typu poza obszarem „sourcing” to koszt ok. 950 GBP.

Każdy z uczestników „polskiej obecności” będzie musiał stworzyć profil opisowy w języku angielskim i przekazać go organizatorowi w momencie podpisania umowy, w celu umieszczenia informacji w materiałach promocyjnych – drukowanych i online.

Załączamy listę opłat i warunków wynegocjowanych przez brytyjskie biuro PAIH wraz z opisem wydarzenia, a także listę kupców – największych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii, z którymi będą organizowane spotkania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tej inicjatywie prosimy o jak najszybszy kontakt – nie później jednak niż do końca lipca.

Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na następujące adresy email:

joanna.kobalczyk@paih.gov.pl

marzena.kwasna@paih.gov.pl

wojciech.stando@paih.gov.pl

Załączone pliki zawierają opis warunków uczestnictwa oraz zaoferowane nam ceny (z pominięciem opcji „stand only”, która była negocjowana oddzielnie, w późniejszym terminie), a także listę potencjalnych partnerów  z którymi można będzie nawiązać kontakt, stan na dzień 12 czerwca (od tamtego czasu mogła ulec zwiększeniu).

ZBH w Londynie zastrzega sobie (na prośbę organizatora targów) prawo do wstępnej selekcji zgłaszających się przedsiębiorstw. Chodzi o zaproponowanie wykupu powierzchni jedynie tym firmom, które posiadają potencjał współpracy z dużymi sieciami handlowymi. W przypadku kontaktów bezpośrednich doborem potencjalnych wystawców zajmuje się organizator.

Źródło: ZBH w Londynie

Załączniki