Targi na Łotwie dla branży motoryzacyjnej i spożywczej. Skorzystaj z możliwości bezpłatnej promocji!

wpis w: Aktualności - pol | 0
W dniach 9-12 oraz 25-27 września br. Ambasada RP w Rydze będzie uczestniczyła w Targach dedykowanych dla branży spożywczej oraz motoryzacyjnej:
  • „Riga Food” (9-12 września 2020 r.) – największa w regionie państw bałtyckich impreza wystawiennicza sektora rolno-spożywczego,
  • „Auto 2020” (25-27 września 2020 r.) – największa w regionie państw bałtyckich impreza wystawiennicza sektora motoryzacyjnego.

Ambasada RP w Rydze na każdej z ww. imprez będzie dysponowała stoiskiem wraz z wyposażeniem. Stoisko przekaże nieodpłatnie 3 firmom z Polski, które zechcą zaprezentować się w trakcie wszystkich dni poszczególnych targów, tak aby każda z nich dysponowała wygodną dla siebie powierzchnią. Informacje o wydarzeniach znajdują się pod poniższymi linkami:

http://www.bt1.lv/rigafood/eng/

http://www.bt1.lv/auto/eng/

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ambasada RP w Rydze informuje, iż na tę chwilę osoby przyjeżdżające z Polski na Łotwę obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa izolacja w związku ze wskaźnikiem zachorowalności w Polsce. Wskaźnik jest aktualizowany w każdy piątek. Organizatorzy targów wyszli jednak naprzeciw swoim wystawcom i zaaranżowali możliwość przyjazdu na Łotwę bez wymogu odbycia kwarantanny.

W przypadku zainteresowania udziałem w Targach szczegółowych informacji udziela:

Mateusz Jakubiak

starszy referent ds. polityczno-ekonomicznych

Ambasada RP w Rydze

tel. +371 670 31 532

e-mail: Mateusz.Jakubiak@msz.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!