Targi hotelarsko-restauracyjne w Meksyku i Kostaryce (11-13.06.2019 r.) – możliwość promocji

Ambasada RP w Meksyku organizuje stoiska informacyjno-promocyjne na targach branży hotelarsko-restauracyjnej w Cancun w Meksyku (www.exphotel.net) i w San Jose w Kostaryce (www.exphore.com) w dniach 11-13.06.2019 r. i serdecznie zaprasza do udziału w tych przedsięwzięciach wystawienniczych.

Udział w targach jest doskonałą okazją nawiązania współpracy dla małych i średnich przedsiębiorstw mogących dostarczyć produkty i wyroby do sieci hotelowych.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w tych targach, Ambasada RP w Meksyku zachęca zainteresowane firmy do przesyłania materiałów swoich materiałów informacyjno-promocyjnych w języku angielskim bądź (preferowany) hiszpańskim.

Dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują sie na osobisty udział (na własny koszt), Ambasada RP w Meksyku udzieli odpowiedniego wsparcia informacyjnego i logistycznego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uprzejmie prosi o rozpowszechnienie tej informacji wśród lokalnych firm reprezentujących ten sektor i serdecznie zachęca do udziału w tych targach, zarówno jako wystawca, bądź poprzez przesłanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
W sprawach szczegółowych dotyczących wsparcia Ambasady RP w Meksyku proszę kontaktować się z Panem Michałem Farysiem (michal.farys@msz.gov.pl).

Źródło: MPiT