Tarcza antykryzysowa 3.0 – kolejny pakiet zmian już obowiązuje

wpis w: Aktualności - pol | 0

Od 16 maja 2020 r. obowiązuje tzw. „Tarcza Antykryzysowa 3.0” . Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowela to:

 • rozszerzenie kręgu uprawnionych do okresowego zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych o osoby, których dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł, pomimo iż przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł),
 • zwolnienie dotyczy składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone;
 • wsparcie dla sektora drzewnego, polegające na tym, iż w czasie trwania koronawirusa jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały:
  – ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych,
  – rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
  – kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna;
 • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy;
 • podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Źródło: sejm.gov.pl, biznes.lodzkie.pl