Szkolenie z cyklu Eksportowe Rewolucje Google (22 maja br., Łódź)

W związku z niedawnym uruchomieniem kolejnego projektu doradczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego pn LODZKIE4BUSINESS+ zapraszamy do udziału w szkoleniu z nowego cyklu Eksportowe Rewolucje Google.

Szkolenie planowane jest na środę 22 maja, godz. 14.00, miejsce: SkyHub, Łódź, ul. Piotrkowska 148/150 (Red Tower).

Podczas warsztatów pokazane zostaną bezpłatne narzędzia online, które pomogą w osiągnięciu celu eksportowego firmy. Udział w szkoleniu pomoże przedsiębiorcy w zakresie:

  • analizy potencjału eksportowego firmy i wyboru nowych rynków docelowych – lepszego zrozumienia potrzeb lokalnych klientów
  • optymalizacji kanałów online na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z doradcą Google Internetowych Rewolucji. Podczas konsultacji każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przejścia przez listę kroków, które pomogą w podjęciu decyzji eksportowych. Doradca pomoże także w przygotowaniu planu wejścia firmy na nowe rynki zagraniczne. Skorzystanie z konsultacji wymaga od przedsiębiorcy wcześniejszej rejestracji online na stronie projektu.

Dodatkowo, w drugiej części warsztatów odbędzie się szkolenie „Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, które poprowadzi Andrzej Misiak – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Agenda spotkania:

14:00 – Rejestracja uczestników, kawa powitalna

14:30 – Prezentacja narzędzi wsparcia przedsiębiorców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

14:45 – Google Internetowe Rewolucje – Bogusia Jarzębowska* – Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje

16:15 – Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów sądowych – Andrzej Misiak** – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

17:15 – Networking

Zapraszamy też do współpracy w ramach pozostałej części oferty projektu LODZKIE4BUSINESS +.