Szkolenie online Incoterms 2020 (18 marca 2021 r.)

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza 18 marca 2021 r. na kolejne szkolenie Incoterms® 2020 – najnowsza wersja.

Zasadnicze cele szkolenia Incoterms®:

  • przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms®2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania,
  • analiza poszczególnych reguł Incoterms®2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym.

 

Szczegóły: Szkolenie online Incoterms 2020