Szkolenie KIG dla firm z zakresu Incoterms (9 czerwca 2021 r.)

KIG kontynuuje szkolenia online Incoterms® 2020. Kolejne szkolenie (ostatnie przed wakacjami) odbędzie się 9 czerwca 2021 r.

 

Jesteś menedżerem, specjalistą, handlowcem lub po prostu interesuje cię tematyka handlu zagranicznego? Zaczynamy cykl szkoleń online „Incoterms® 2020 – najnowsza wersja. Jak ją rozumieć, stosować i nie popełniać błędów”.

Wydarzenie ma charakter jednodniowy i odbędzie się 9 czerwca 2021 r.

Po szkoleniu będziesz potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli Ci to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Zasadnicze cele szkolenia Incoterms®:

 • przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms®2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania,
 • analiza poszczególnych reguł Incoterms®2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym.

 

Metodologia: wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom.

Trener: Jarosław Hermanowski − ekspert w zakresie Incoterms i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020.

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja wraz z częścią warsztatową (zestaw pytań do rozwiązywania wspólnie z wykładowcą).

Program szkolenia Incoterms®:

 1. Wprowadzenie:
 • Jak powstają reguły Incoterms?
 • Incoterms®2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko).
 1. Nowości i różnice w Incoterms®2020:
 • Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru,
 • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą,
 • Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów,
 • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
 • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA,
 • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C),
 • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU,
 • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP,
 • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6),
 • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
 1. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym
 2. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms®2020:
 • brak informacji o wersji Incoterms,
 • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy,
 • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym,
 • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 1. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms®2020
 2. Incoterms®2020 a umowa spedycji i umowa przewozu
 3. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms®2020
 4. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

Informacje organizacyjne
Termin szkolenia: 9 czerwca 2021 r.
Czas trwania: 7 godzin zegarowych (zależy od liczby pytań).
3 bloki tematyczne x 75 minut oraz 1 godzina sesji pytań i odpowiedzi.
W programie przewidziano 3 przerwy, po 15 minut każda.
Orientacyjne godziny trwania – 8.30-15.30
Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail aderbin@kig.pl oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.


Pakiet I:

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 480 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

Pakiet II:

Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki wynosi 600 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki

 

Szczegółowe informacje:
Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 22 630 96 46, 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl