Szczyt Bałkanów Zachodnich (4-5 lipca 2019 r., Poznań)

W dniach 3-5 lipca w Poznaniu odbędzie się Szczyt Procesu Berlińskiego – międzynarodowego projektu na rzecz współpracy regionalnej, którego głównymi uczestnikami są partnerzy z Bałkanów Zachodnich.

W inicjatywie biorą udział: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia oraz kraje członkowskie UE: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia i Wielka Brytania.

Po raz pierwszy w historii Procesu Berlińskiego, rozmowom politycznym będą towarzyszyły wydarzenia biznesowe.

W dniu 4 lipca 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Forum Biznesu pod hasłem „Growing together”. W ramach forum odbędą się liczne sesje panelowe, prezentacja przedstawicieli biznesu partnerów procesu na stoiskach wystawowych oraz rozmowy B2B.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii jest jednym z organizatorów Szczytu. Forum Biznesu jest polską propozycją nawiązania trwałych relacji i współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu w regionie .

Główny nacisk w rozmowach biznesowych podczas Forum położony będzie na następujące sektory:

 • Energetyczny: energia odnawialna; wytwarzanie i dystrybucja energii, zarządzanie i konserwacja sieci i instalacji, budownictwo energetyczne;
 • Cyfrowy: IT i ICT, usługi cyfrowe i BSS, AI, automatyzacja, przemysł 4.0., Govtech, zarządzanie danymi i ich analiza, rozwój infrastruktury cyfrowej;
 • Żywność i agrotechnika: rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, produkcja, maszyny rolnicze, rozwój usług na obszarach wiejskich.

W ramach Forum odbędą się także spotkania B2B oraz dyskusje panelowe i warsztatowe.

 • Językiem roboczym Forum będzie język angielski.
 • Dla przedsiębiorców udostępniona zostanie przestrzeń na spotkania B2B.
 • Uczestnicy Szczytu będą mogli wziąć udział w panelach warsztatach z udziałem przedstawicieli rządowych, reprezentantów think-tanków i społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do udziału w Forum.

W razie pytań prosimy o kontakt: poznan2019@paih.gov.pl

 

Na Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu składają się:

 • Forum Think Tanków (3 lipca),
 • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (4 lipca),
 • Forum Biznesu (4 lipca),
 • Spotkania ministerialne (4 lipca) oraz
 • Szczyt Liderów (5 lipca).

 

Program wydarzeń: Szczyt Bałkanów Zachodnich

 

Źródło: PAIH, MPiT