Sukcesja w firmach rodzinnych – zgłoszenia firm z województwa łódzkiego przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0

Sukcesja to jedno z największych wyzwań, z jakim muszą mierzyć się polskie firmy rodzinne. Szacuje się, że blisko 30% z nich ma ponad 20 lat, a tylko 39% właścicieli rodzinnych biznesów deklaruje wolę ich przekazania w ręce następców. Niestety świadomość znaczenia sukcesji dla przyszłości firmy i wiedza nt. zasad jej przeprowadzenia jest znikoma. PARP dostrzega złożoność problemu i oferuje przedsiębiorcom wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji.

Wiele firm, które zostały założone po przemianach ustrojowych w Polsce czeka w najbliższym czasie zmiana pokoleniowa. Prawie jedna trzecia polskich firm rodzinnych działa już ponad 20 lat. Niecałe 40% z ich właścicieli myśli o przekazaniu biznesu w ręce następców, a większość z nich nie wie jak wygląda proces sukcesji i ile czasu zajmuje.

O powodzeniu procesu decyduje nie tylko wybór sukcesora, ale również jego właściwe przygotowanie. Niewłaściwe przeprowadzenie sukcesji to zagrożenie dla ciągłości firmy.

Doświadczenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze współpracy z wieloma firmami rodzinnymi pokazują, że przedsiębiorcy potrzebują wsparcia doradczego dotyczącego sukcesji w obszarach: finansowym, organizacyjnym i zarządczym i prawnym. Przeszkodą w samodzielnym przekazaniu biznesu jest też bardzo często emocjonalny stosunek do założonej przez siebie firmy. Właściciele najczęściej nie są w stanie obiektywnie ocenić jej potrzeb. Przedsiębiorcom trudno jest samodzielnie zaplanować oraz wdrożyć działania, zwłaszcza jeśli wymagają one zmian na wielu płaszczyznach. Dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Na co można otrzymać wsparcie?

W ramach projektu Sukcesja w firmach rodzinnych PARP oferuje pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji. Dofinansowanie można otrzymać na:

  • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
  • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Program jest w 90% dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W ramach konkursu zostało wyłonionych pięciu operatorów, którzy realizują projekty w pięciu makroregionach. To właśnie do nich mogą zgłaszać się przedsiębiorcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy spełniają definicję firmy rodzinnej i chcą zaplanować sukcesję.

W zależności od regionu zgłoszenia będą przyjmowane do:

  • 31 grudnia 2019 r. od firm z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • 30 października 2020 r. od firm z województw: lubelskiego i mazowieckiego.
  • 1 grudnia 2021 r. od firm z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
  • 31 stycznia 2022 r. od firm z województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego;
  • 28 lutego 2023 r. od firm z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Więcej informacji na stronie

 

Źródło: PARP