Successful R&I in Europe: 10th European Networking Event (14 – 15 lutego 2019 r., Düsseldorf)

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w 10 edycji międzynarodowej konferencji połączonej ze spotkaniami b2b „Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”, która odbędzie się w dniach 14-15 lutego 2019 r. w Dusseldorfie w Niemczech.

Wydarzenie skierowane jest do badaczy i przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach projektów programu Horyzont 2020 i reprezentujacych jeden lub kilka z paneli tematycznych, które będą odbywać się podczas wydarzenia: ICT, Nanotechnologie, Energia, Transport, Nauki o życiu (Life Sciences), Zrównoważona Gospodarka.

Więcej o wydarzeniu: 10th European Networking Event

Źródło: PARP