Strefa Czapliniecka B2 – Bełchatów

wpis w: Tereny inwestycyjne | 0
Kod oferty
15/08/11
Miejscowość
Bełchatów
Powiat
Bełchatowski
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Nie
Powierzchnia
9 ha
Cena/czynsz
-
Typ
Teren inwestycyjny
Przeznaczenie
Sprzedaż
Infrastruktura
Elektryczność

Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość podziału działek na mniejsze o min. Powierzchni 3000m2. Aplikacja mobilna Bełchatów Invest Planner zwiększająca dostępność do danych o prezentowanych możliwościach inwestycyjnych. Pierwsza w Polsce aplikacja mobilna dla inwestorów. Od 19 kwietnia 2014 obowiązują dwie uchwały: Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Na działce nr 229/6 znajduje się zbiornik retencyjny, który może stanowicv dodatkowe źródło wody dla celów technologicznych. Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 12,55 (9,08ha) Kształt działki: Prostokątna Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: 29,80 PLN/m2 netto+ 23% VAT- cena może ulec zmianie. Cena na podstawie operatu z dnia 14 maja 2013 r. Właściciel / właściciele: Miasto Bełchatów Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak (Uchwała nr XXI/161/12/Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2012 r.) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Produkcja, przemysł, logistyka, spedycja, składy, obsługa transportu Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: Działki nr : 233/1- 3,46 ha 233/3- 9,08 ha Różnica poziomów terenu [m]: Różnica terenu ok.2,5 m na 480 m Spadek w kierunku wschodnim Obecne użytkowanie: Działki niezabudowane, część stanowią nieużytki. Część działek jest wydzierżawiona pod działalność rolniczą. W chwili podjęcia decyzji dot. lokalizacji – umowy dzierżawy zostaną wypowiedziane. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): N Poziom wód gruntowych [m]: Ok. 10 m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): T Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): N Przeszkody podziemne (T/N): N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): T – przez działkę nr 25/9 przebiega napowietrzna linia energetyczna (planowana do likwidacji) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): N Budynki i zabudowania na terenie (T/N): N Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość: Dojazd do terenu z ul. Czaplinieckiej.Ul. Czapliniecka jest drogą wojewódzką nr 484 – jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 12 m. Autostrada / droga krajowa [km]: W bezpośrednim sąsiedztwie terenu będzie przebiegała obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej nr 8. Wjazd i zjazd na obwodnicę będzie odbywał się z ul. Czaplinieckiej. Zakończenie realizacji budowy obwodnicy- XII 2016 r. Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: N Kolej [km]: Teren zlokalizowany w odległości ok. 5 km od linii kolejowej niezelektryfikowanej.Najbliższa linia kolejowa zelektryfikowana w odległości 25 km (Piotrków Trybunalski) Bocznica kolejowa [km]: N Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Łódź – 47 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Łódź – 47 km Elektryczność na terenie (T/N): T- Stacja transformatorowa na działce 229/8 Odległość przyłącza od granicy terenu: Przez teren w pobliżu ul. Czaplinieckiej przebiega linia napowietrzna 15 kV. W odległości 500 m planowana jest budowa stacji transformatorowej. Napięcie: Możliwość pokrycia zapotrzebowania w energię elektryczną w poprzez stację transformatorową znajdująca się na działce nr 229/8 zasilana linią napowietrzną 15 kV Dostępna moc: 630kVA~0,504MW 1. Potrzeby placu budowy do wysokości mocy 1 MW mogą być zaspokojone przez linię napowietrzną przebiegającą przez ww. tereny inwestycyjne. 2. Istenieje możliwość dostarczenia do ww. terenów inwestycyjnych energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej w wysokości 5 MW i więcej. 3. Jeśli potrzeby inwestorów związane z dostępem energii elektrycznej będą wyższe niż 1 MW będą oni mogli wystąpić do PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Zasady realizacji i finansowania budowy urządzeń elektroenergetycznych koniecznych dla przyłączenia zostaną określone w projekcie umowy o przyłączenie, która zostanie przygotowana po określeniu i uzgodnieniu warunków przyłączenia. Gaz na terenie (T/N): N Odległość przyłącza od granicy działki: ok. 900 m od terenu Wartość kaloryczna: Działka 233/1- 35, 989 MJ/m3 Działka 233/3- 9, 997 kWh/m3 Wysokometanowy typu E Średnica rury: 150 mm Dostępna objętość: zdolność przesyłowa 160 m3/h Woda na terenie (T/N): N Odległość przyłącza od granicy terenu: 80 m Dostępna objętość: całkowita zdolność przesyłowa rurociągu wynosi ok. 47,7 m3/h t.j. ok. 1144,8 m3/d Kanalizacja na terenie (T/N): N Odległość przyłącza od granicy terenu: 25m Dostępna objętość: Całkowita zdolność przesyłowa rurociągu wynosi 518,4 m3/d Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: N Telefony (T/N): Wzdłuż ulicy Czaplinieckiej znajdują się sieci telekomunikacyjne i światłowodowe. Odległość przyłącza od granicy terenu: 40 m