Startup Booster Poland: inicjatywa PARP na rzecz młodych przedsiębiorstw

 

„Startup Booster Poland – SMART UP” to nowy program akceleracyjny, który oferuje wszechstronne wsparcie dla innowacyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw na początkowych etapach rozwoju. Nabór finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Młode, technologiczne spółki mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż 400 tys. zł!

„Startup Booster Poland” to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju. Program, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), dostarcza kompleksowe rozwiązania akceleracyjne i post-akceleracyjne, które umożliwiają młodym firmom rozwijanie produktów oraz przyspieszają ich rozwój.

Głównym celem inicjatywy jest wsparcie przedsiębiorców w przełamywaniu barier rozwojowych, co osiągane jest poprzez dostęp do zaawansowanych, specjalistycznych programów wspomagających wzrost. Do programu mogą zgłaszać się mikro- i małe przedsiębiorstwa, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu KE nr 651/2014. Uczestnicy są dobierani w procesie selekcji na podstawie regulaminowych kryteriów, a współpraca z akceleratorem formalizowana jest poprzez umowę grantową.

Więcej o programie na stronie PARP.

 

 

Źródło: PARP