Startuje UK-Polish TechChallenge – brytyjsko-polski program kojarzący młode firmy technologiczne z korporacjami

wpis w: Aktualności - pol | 0

UK-Polish TechChallenge to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pilotażowy projekt, który ma promować współpracę technologiczną startupów i dużych firm z Polski i Wielkiej Brytanii, potrwa od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r.

Grupą docelową projektu są polskie i brytyjskie:

  • duże przedsiębiorstwa (korporacje) poszukujące rozwiązań technologicznych
    z obszaru fintech i cleantech w celu zastosowania ich w swojej działalności lub komercjalizacji,
  • młode technologiczne firmy z sektora MŚP posiadające lub mogące wytworzyć rozwiązania technologiczne, które można wykorzystać na potrzeby korporacji w wyżej wymienionych sektorach.

W pilotażu przewidziany jest udział od czterech do ośmiu korporacji z Polski i Wielkiej Brytanii oraz po 20 MŚP z każdego z państw. Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać ze sobą współpracę podczas dwóch wydarzeń typu Business Mixer. W trakcie spotkań duże firmy zaprezentują wyzwania, dla których poszukują rozwiązań technologicznych, a zainteresowane startupy przedstawią możliwe rozstrzygnięcia prezentowanych problemów. Każde z wydarzeń zostanie uzupełnione spotkaniami w formule 1+1 pomiędzy polskimi i brytyjskimi firmami.

Planowane terminy spotkań Business Mixer:

  • 24 marca 2020 r. w Londynie
  • 28 kwietnia 2020 r. w Warszawie (tbc)

Po stronie polskiej za realizację projektu UK-Polish TechChallenge odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja od lat wspiera rozwój startupów, zarówno poprzez kojarzenie młodych firm technologicznych z dużymi przedsiębiorstwami, jak i tworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla zagranicznych startupów w Polsce.

Więcej informacji tutaj

Źródło: PARP