Startują 2 nabory konkursowe dla MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027

Już 4 i 5 kwietnia br. będzie można składać wnioski o dotacje unijne dla firm w ramach działania Konkurencyjność MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Uruchomione zostaną 2 konkursy dla MŚP dotyczące „Wsparcia internacjonalizacji MŚP” i „Wdrożenia innowacji produktowej i procesowej”.

Instytucją ogłaszająca nabór jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, działająca jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji zadań w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Termin składania wniosków:

1. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 4 kwietnia 2024 r. godz. 8.00, a kończy 10 maja 2024 r. godz. 12.00

W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia:
Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 25 000 000,00 zł
Maksymalna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 500 000,00 zł.
Minimalna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi – 100 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze i udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Wdrożenie innowacji
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 5 kwietnia 2024 r. godz. 8.00, a kończy 12 czerwca 2024 r. godz.12.00.

Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.

W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 000 000,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegóły konkursów oraz dokumentacja dostępna na stronach:
Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej

 

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi