Spotkanie | Podatek u źródła – nowa procedura poboru w 2019/2020 (28 listopada 2019 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

W imieniu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej zapraszamy na poranne spotkanie z Kancelarią MADEJCZYK – „Podatek u źródła – nowa procedura poboru w 2019/2020”.

Czwartek 28 listopada 2019 | godz. 10.00 – 11.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, sala parter

Program:

  1. Regulacje CIT/PIT dotyczące podatku u źródła.
  2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  3. Certyfikat rezydencji – dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności.
  4. Wprowadzenie obowiązku zachowania należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła – najnowsze interpretacje indywidualne.
  5. Nowa procedura poboru podatku dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi powyżej rocznego limitu 2 mln zł.
  6. Czasowe zawieszenie przepisów dot. zmiany metody poboru do końca 2019 r.
  7. Przykłady należności podlegających podatkowi u źródła – prawa autorskie i znaki towarowe, licencje na oprogramowanie komputerowe, licencje na korzystanie ze zdjęć, usługi doradcze, prawne, użytkowanie urządzeń przemysłowych i handlowych.

Prowadzący: Mikołaj Duda, doradca podatkowy. Autor licznych publikacji prasowych i naukowych z zakresu prawa podatkowego (m. in. na łamach Rzeczpospolitej i Monitora Podatkowego), w tym komentarza do Ordynacji podatkowej.

Udział w spotkaniu bezpłatny.
Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, nazwę firmy, e-mail do kontaktu należy przesłać do dnia 27 listopada br. do godz. 12.00 na adres: biuro@izba.lodz.pl 

Źródło: ŁIPH