Spotkanie online: Jak bronić swoich interesów w Brukseli, w czasie pandemii i po pandemii? (28 kwietnia br., godz.12:00 – 13:30)

 

Zapraszamy na spotkanie online organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Ambasadę Królestwa Belgii w Polsce, podczas którego eksperci przedstawią m.in. skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne, a także opowiedzą jak zmieniły się warunki takiej współpracy w czasie pandemii

 

Polskie firmy są wciąż mało aktywne w Brukseli mimo, że skuteczny lobbing może przynieść im wiele korzyści poprzez wywieranie wpływu na proces decyzyjny. Tworzenie prawa unijnego to proces długotrwały i skomplikowany, ale otwarty na oddziaływanie z zewnątrz i udział zainteresowanych podmiotów. W praktyce oznacza to przede wszystkim liczne spotkania i rozmowy kuluarowe zmierzające do uzyskania decyzji korzystnej dla zainteresowanych. Lobbyści są pomostem łączącym sektory gospodarcze (przemysł, handel i inne) z decydentami.

Dostarczają tym ostatnim specjalistycznej wiedzy, np. opracowując stanowiska, dokumenty i odpowiednie materiały dotyczące reprezentowanego sektora.

 

Bruksela wkraczała w tradycyjnie najbardziej pracowity okres w unijnym cyklu legislacyjnym, z Komisją Europejską w drugim i trzecim roku urzędowania. Przedsiębiorstwa z sektora prywatnego chętnie wpływają więc na unijne plany naprawy po pandemii. Wśród liderów lobbingu znajdują się firmy farmaceutyczne angażujące się w negocjacje w sprawie szczepionek, firmy chcące skorzystać z funduszu naprawczego UE w wysokości 750 miliardów euro oraz giganci technologiczni, którzy chcą kształtować nowo zaproponowaną ustawę o usługach cyfrowych.

Nawet Facebook poinformował o większym kontakcie z Komisją w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Chociaż kryzys COVID-19 zmienił sposób, w jaki eksperci i firmy konsultingowe współdziałają z instytucjami europejskimi, nie przeszkodził im w skierowaniu ich do brukselskich decydentów.

 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz biuro hub.brussels przy Ambasadzie Królestwa Belgii w Polsce zapraszają na spotkanie online, podczas którego eksperci przedstawią m.in. skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne, przedstawią argumenty za słusznością większego zaangażowania ze strony polskiego sektora prywatnego, a także opowiedzą jak zmieniły się warunki takiej współpracy w czasie pandemii.

 

Spotkanie jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Link rejestracyjny: Zarejestruj się

Link do agendy: Agenda

Link do ekspertów: Eksperci

 

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

 

 

 

Źródło: MRPiT