Spotkanie informacyjne dot. konkursu na propozycje tematów projektów zamawianych w ramach programu GOSPOSTRATEG (19 listopada br., Warszawa)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na propozycje tematów projektów zamawianych w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z zasadami naboru na propozycje tematów projektów zamawianych oraz konkursu na projekty zamawiane w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG.

Propozycje tematów projektów zamawianych mogą być składane wyłącznie przez:

  1. podmioty prowadzące politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Rada Ministrów, samorządy województw),
  2. ministrów,
  3. Prezydenta RP,
  4. Narodowy Bank Polski.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada br. w Warszawie (informacja o miejscu i godzinie spotkania zostanie wysłana wraz z potwierdzeniem rejestracji na adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres: tomasz.skorupski@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne GOSPOSTRATEG”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc możliwe jest zgłoszenie tylko dwóch osób z instytucji.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

Kontakt w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:

Tomasz Skorupski
e-mail: tomasz.skorupski@ncbr.gov.pl
telefon: 22 39 07 275

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Źródło: NCBR