Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców eksportujących swoje produkty do Niemiec (12 lutego 2019 r., MPiT)

W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich firm Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizują bezpłatne spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 12 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie MPiT przy placu Trzech Krzyży 3/5 w sali ABC.

Spotkanie skierowane jest do firm produkcyjnych oraz handlowych.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG), która ma kluczowe znaczenie dla polskich producentów i dystrybutorów (w tym również dla operatorów sklepów internetowych i firm handlujących przez internet), eksportujących produkty do Niemiec. Ustawa nakłada na wszystkie podmioty wprowadzające produkty do obrotu w Niemczech obowiązek uiszczania opłat za opakowania, a w przypadku opakowań trafiających do prywatnych odbiorców końcowych również rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań (LUCID). Nieprzestrzeganie nowych regulacji może wiązać się z zakazem sprzedaży produktów do Niemiec lub wysokimi karami pieniężnymi.

Więcej o wydarzeniu: Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców eksportujących swoje produkty do Niemiec

Spotkanie informacyjne „Obowiązki w zakresie opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech wynikające z niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG)”