Spotkania informacyjne z zakresu eksportu (16, 17 i 18.12.2019 r., Łódź)

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Terminy i tematy spotkań informacyjnych:

1) 16.12.2019 r. – “Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.”

2) 17.12.2019 r. – “Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

3) 18.12.2019 r. – “Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.”

Spotkania odbędą się w Skyhub, przy ul. Piotrkowskiej 148/150 w Łodzi.

Spotkania informacyjne mają na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu działalności eksportowej, od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego zabezpieczenia.

Spotkania będą prowadzone przez mec. Beatę Witkowską i Zbigniewa Popowskiego.

Korzyści z udziału w spotkaniu informacyjnym:

  • minimum 5 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków
  • komplet materiałów szkoleniowych
  • konsultacje indywidualne
  • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

W celu potwierdzenia udziału, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40;  tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl

https://efszkolenia.pl/

P.S. UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Załączniki