Seminarium: Swoboda przepływu pracowników i prawo pracy w kontekście zmian po brexicie (14 listopada 2019 r., Warszawa)

wpis w: Aktualności - pol | 0
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na seminarium pt.: „Swoboda przepływu pracowników i prawo pracy w kontekście zmian po brexicie”, które odbędzie się 14 listopada 2019 r., w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58, mieszczącym się przy ul. Ogrodowej 58 (Sala VIP, I piętro).

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pracą i zatrudnieniem obywateli polskich w Wielkiej Brytanii oraz brytyjskich w Polsce w kontekście zmian mających nastąpić po brexicie. W trakcie szkolenia przedstawimy praktyczne informacje dotyczące m.in. wymagań dokumentacji pracowniczej i sposobów ich uzyskiwania, różnic w zatrudnieniu w oparciu o umowę pracę obywateli z krajów UE oraz spoza czy legalizacji pobytu pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja uczestników – na godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Źródło: PARP