Seminarium „Polska Strefa Inwestycji. Dostępne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansą dla MŚP” (25 marca 2019 r., Warszawa)

Zapraszamy na seminarium pt.: „Polska Strefa Inwestycji. Dostępne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansą dla MŚP”, które odbędzie się 25 marca 2019 r., w Warszawie, w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem seminarium jest prezentacja systemu udzielania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, wprowadzonego ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju MŚP.

Rozpoczęcie seminarium o 11:00, rejestracja rozpoczyna się o 10:30.

Program seminarium: Polska Strefa Inwestycji

Źródło: PARP