Seminarium online – „Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych” (20.05.2021 r., godz. 10:00 – 14:30) r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu on – line:

„SPRZEDAŻ NA RYNKACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH – RYZYKA W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH”

W trakcie szkolenia on – line zostaną poruszone m.in. następujące kwestie:

  • Przepisy regulujące handel zagraniczny;
  • Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej;
  • Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji;
  • Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania;
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji;
  • Formy zabezpieczeń transakcji handlowych;
  • Proces i metody poszukiwania partnerów handlowych;
  • Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania. Dlaczego weryfikacja kontrahenta zagranicznego jest taka ważna?
  • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta zagranicznego? Metody i kryteria weryfikacji kontrahenta zagranicznego.

 

Więcej o wydarzeniu: Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych

 

Źródło: EEN