Seminarium „Możliwości wejścia na rynek ukraiński w branży energetycznej” (6 sierpnia br., Warszawa)

 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie, Ambasada RP w Kijowie oraz ukraińskie Przedsiębiorstwo Państwowe „Narodowa Kompania Energetyczna Ukrenergo” serdecznie zapraszają polskie firmy działające w branży budownictwa energetycznego oraz polskich producentów wyrobów elektrotechnicznych do udziału w Seminarium, które odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. w Warszawie (Centrum Informacyjne PAIH S.A., ul. Bagatela 12).

 

Celem wydarzenia jest nawiązanie współpracy gospodarczej polskich firm z państwowym operatorem sieci elektrycznych Ukrainy w zakresie realizacji zamówień publicznych dotyczących budowy i rekonstrukcji obiektów energetycznych na Ukrainie.

Przedstawiciel Ukrenergo przekaże Państwu informacje o strategicznych projektach inwestycyjnych na Ukrainie dotyczących rekonstrukcji stacji oraz budowy linii elektroenergetycznych. Poinformuje o planowanych przetargach na wybór głównego wykonawcy do realizacji pełnego zakresu prac budowlano-montażowych oraz rozruchowych przy budowie/rekonstrukcji stacji (330-750 kV) oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych (220-750 kV).

Uczestnikom seminarium zostaną również przekazane informacje na temat aspektów prawnych udziału polskich firm w przetargach publicznych na Ukrainie, a także możliwości uzyskania wsparcia w ekspansji zagranicznej oferowanych przez Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 2 sierpnia 2019 r.

W załączniku przedstawiamy Państwu agendę i zaproszenie na Seminarium.

Kontakt do organizatorów:

 

* * *

Przedsiębiorstwo Państwowe „Narodowa Kompania Energetyczna Ukrenergo” jest firmą należącą do skarbu państwa Ukrainy, pełniącą funkcje operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Ukrainy (przesyłania energii elektrycznej głównymi sieciami elektrycznymi od podmiotów wytwórczych do regionalnych sieci energetycznych, bilansowania i dyspozycji mocy). Prowadzi również projekty inwestycyjne zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest ukraińskim odpowiednikiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

 

Źródło: PAIH