Seminarium „Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?” (25 kwietnia br., Warszawa)

 

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy PARP zapraszamy na seminarium ” Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?”

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Seminarium jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie. Zostaną przedstawione rozwiązania dostępne w tym zakresie w programie Horyzont 2020 oraz preferencyjne finansowanie zwrotne, z uwzględnieniem zasad ubiegania się o ten rodzaj wsparcia. Dodatkowo zaprezentowany zostanie instrument dotyczący finansowania wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych powstałych w oparciu o wyniki prac B+R, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie Badania na Rynek). Kolejnym punktem programu będzie zagadnienie zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych w oparciu o metodę Monte Carlo.

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Agenda i formularz rejestracyjny dostepne są na stronie: Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?

 

 

Źródło: EEN