Seminarium informacyjne: Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla biznesu (7 lutego 2020 r., Łódź)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową

zaprasza na seminarium pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji –  szanse i korzyści dla biznesu”,

które odbędzie się 7 lutego 2020 roku 09.00 – 14.00 w Łodzi.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
i zasad jego funkcjonowania oraz dyskusja na temat możliwości korzystania z ZSK przez przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu.

PROGRAM

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców z regionu łódzkiego oraz organizacji i instytucji powiązanych z biznesem zainteresowanych poruszaną problematyką.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Wymagana jest rejestracja na adres: biuro@izba.lodz.pl do dnia 31 stycznia 2020r.
Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.

Więcej informacji na stronach:

www.kwalifikacje.edu.pl,  www.kwalifikacje.gov.pl

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”

Źródło: ŁIPH