Ruszył nowy nabór w COP. Zapraszamy na spotkania informacyjne

W Centrum Obsługi Przedsiębiorcy rozpoczął się nabór konkursowy nr FELD.01.02-IP.02-001/24 umożliwiający pozyskanie dotacji bezzwrotnych na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Skierowany jest on głównie do sektora MŚP, ale nie wyklucza udziału konsorcjów naukowo-przemysłowych z wiodącą rolą przedsiębiorstwa. Element fakultatywny, w postaci wdrożenia wyników B+R, może zostać sfinansowany w ramach dotacji warunkowej, czyli dotacji częściowo zwrotnej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru sięga 49,5 mln złotych. Wsparcie otrzymają Ci wnioskodawcy, którzy w największym stopniu przyczynią się osiągnięcia celu szczegółowego założonego w I Priorytecie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Innowacyjnego Łódzkiego (EFRR.CP1.I: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii).

Nabór potrwa do 5 kwietnia 2024 r. godz. 12.00. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapisania się na spotkania informacyjne:

22 lutego 2024 r. (online), godz. 10:00 (Formularz zapisu)
29 lutego 2024 r. (siedziba COP), godz. 10:00 (Formularz zapisu)
12 marca 2024 r. (online), godz. 10:00 (Formularz zapisu)

Więcej informacji o trwającym naborze oraz dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej organizatora.

Liczba uczestników spotkań online jest ograniczona.

Źródło: COP