Ruszył nabór wniosków w konkursach Badania na rynek i Badania na rynek Dostępność Plus

Można już składać wnioski o dofinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych w konkursie Badania na Rynek.

Od 25 marca firmy, które inwestują w prace badawczo-rozwojowe i podejmują działania zmierzające do wdrożenia wyników badań w fazę produkcji, mogą składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach programu Badania na rynek. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie projektów konkursowych wynosi 1,5 mld złotych. Nabór potrwa do 8 maja br.

Tegoroczne Badania na rynek obejmują trzy konkursy: ogólny, dla miast średnich oraz Dostępność Plus. Dofinansowanie można otrzymać na projekty o wartości od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji na Mapie pomocy regionalnej).

W konkursie Badania na rynek Dostępność Plus nowe lub ulepszone produkty powinny przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. A we wszystkich konkursach innowacje muszą być przynajmniej na poziomie kraju i być wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Polecamy obejrzenie webinarium informacyjnego na temat tych konkursów.

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć realizacji wydatków związanych z procesem rynkowego wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. W przypadku konkursu Dostępność Plus muszą to być wdrożenia rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

Przykładowe wydatki kwalifikowane w ramach konkursów to:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów;
  • zakup nieruchomości;
  • roboty budowlane;
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;
  • eksperymentalne prace rozwojowe;
  • usługi doradcze;

Więcej szczegółów:

Badania na rynek – konkurs ogólny

Badania na rynek – miasta średnie

Badania na rynek – Dostępność Plus

Działania PARP dedykowane dostępności

Źródło: PARP