Rusza Konkurs „Grunt na Medal” 2021

Miło nam poinformować, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora rozpoczyna IX edycję ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2021. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie i promocję terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje przemysłowe. Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na Medal” 2021 w swoich materiałach promocyjnych, a najlepsze tereny inwestycyjne będą szczególnie promowane na forum międzynarodowym.

Do udziału zapraszamy Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich powiatów i gmin województwa łódzkiego. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone niezabudowane tereny inwestycyjne stanowiące własność samorządu lub osób prywatnych o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha. Każdy ze zgłoszonych terenów inwestycyjnych musi zostać wprowadzony do Generatora ofert inwestycyjnych prowadzonego przez PAIH (https://baza.paih.gov.pl/).

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdą Państwo w załączonych plikach oraz na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Grunt na Medal 2021).

Zgłoszenia przyjmuje Centrum Obsługi Inwestora do 26 marca 2021 r.

UWAGA: zgodnie z postanowieniami aneksu nr 1 do regulaminu Konkursu „Grunt na Medal” 2021, termin zgłaszania ofert do konkursu zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mail: invest@lodzkie.pl lub telefonicznie pod numer 42 291 98 51.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.