Rozwijaj kompetencje menadżerskie w swojej firmie

Przypominamy o trwającym naborze w programie PARP „Akademia Menadżera MŚP”. Można w można skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów doradztwa i szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Ze szkoleń i wsparcia mogą skorzystać właściciele, pracownicy na stanowiskach menadżerskich lub osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych w firmie.

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Więcej o programie: Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Źródło: PARP