Riga Food 2021 – wirtualna giełda kooperacyjna dla firm z branży spożywczej (8-10 września 2021 r.)

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy firmy z branży spożywczej do udziału w wirtualnej giełdzie kooperacyjnej Riga Food 2021, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2021 r.

Jak działa giełda kooperacyjna?

  • Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym online;
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu online dostępnym na stronie internetowej wydarzenia;
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy kooperacyjnej;
  • W dniach 8-10 września 2021 r. odbędą się online serie uprzednio zaaranżowanych indywidulanych spotkań.

Uczestnikom  przysługuje:

  • Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
  • Indywidualny harmonogram spotkań,
  • Pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 6 września br. lub w przypadku rezygnacji z udziału bez poinformowania organizatora o tym fakcie, uczestnik zostanie obciążony kwotą 150 EUR.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Riga Food 2021 prosimy o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w wydarzeniu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej wydarzenia.

Termin rejestracji upływa 10 września 2021 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Promianowska, e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Źródło: PARP