Rekrutacja dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na międzynarodowe targi zrównoważonego rozwoju “Organic Food i Eco Living Iberia” (zgłoszenia do 10 marca 2023 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Jeśli Twoja działalność wpisuje się w formułę targów „Organic Food i Eco Living Iberia”, jesteś zorientowany na konsumenta prowadzącego aktywny, zrównoważony styl życia oraz reprezentujesz przedsiębiorstwo z sektora MŚP z 2 kluczowych branż:

 • medycyna, farmacja, kosmetyki;
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

Zapraszamy do współpracy i zaprezentowania swoich produktów na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego podczas międzynarodowych targów EKOLOGICZNYCH Organic Food i Eco Living Iberia w Madrycie, w Hiszpanii.

Organic Food i Eco Living Iberia to największe międzynarodowe targi zrównoważonego rozwoju na Półwyspie Iberyjskim oraz platforma dla firm, które chcą wejść do sektora, promować nowe produkty i spotykać się z dystrybutorami. W wydarzeniu bierze udział ponad 7000 profesjonalistów, ekspertów, producentów i dystrybutorów z całego świata.

Targi odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie) należy przesłać na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – Eco Living Iberia projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 10.03.2023 r.
Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Co zapewniamy?
W ramach dofinansowania de minimis na udział Uczestnika w targach, Województwo Łódzkie pokryje koszty związane z organizacją wydarzenia, w tym:

 • koszt powierzchni wystawienniczej, budowy i niezbędnych elementów wyposażenia i infrastruktury stoiska – wielkość wspólnego stoiska ok. 36 m kw.;
 • koszty wstępu na targi;
 • koszt zakwaterowania uczestnika Wyjazdu.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi, w tym:

 • transport swoich produktów;
 • transport na miejscu;
 • transport uczestnika Wyjazdu – przejazd z Polski do Hiszpanii i z Hiszpanii do Polski;
 • wyżywienie;
 • ubezpieczenie;
 • aranżację produktów w ramach stoiska.

Zasady udziału
Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 5 przedsiębiorstw, po 2 osoby z każdego przedsiębiorstwa). Decyduje liczba uzyskanych punktów i kolejność zgłoszeń.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:
– Katarzyna Kurniawka, e-mail: katarzyna.kurniawka@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 10,
– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 06.

Udział w targach możliwy jest dzięki dofinansowaniu z projektu „Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw Łódzkie Green Hub”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania tutaj