Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+” przyjęta

5 marca bieżącego roku Uchwałą nr 270/24 przez Zarząd Województwa Łódzkiego została przyjęta Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”

„RSI Łódzkie 2030+” to nie tylko dokument, to nasza wspólna wizja rozwoju, innowacji i postępu w regionie. RSI ŁÓDZKIE 2030 + ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez koncentrację działań na wspieraniu innowacyjności oraz zwiększenie efektywności komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces dyfuzji innowacji. Dokument wskazuje potencjał i wyzwania województwa oraz zawiera główne założenia polityki innowacyjności.

W nasze życie wchodzi 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji , które są kluczowymi obszarami gospodarczymi, które mogą stać się motorem napędowym innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego.

Przedstawiamy RISy:
Specjalizacje horyzontalne:
1. Nowoczesne technologie środowiskowe.

2. Usługi przyszłości.

Specjalizacje branżowe:
3. Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody.
4. Inteligentne budownictwo.
5. Medycyna, farmacja, kosmetyki.
6. Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

7. Mobilność i logistyka przyszłości.

Pamiętajmy, że projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje będą traktowane priorytetowo w finansowaniu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z finansowaniem projektów z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.