Realizowałeś projekt w Horyzoncie 2020? Wykorzystaj go w konkursie Interreg!

Otwarty został 4. nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa.

Nabór ma charakter eksperymentalny. Poprawne wnioski powinny wykazać wykorzystanie produktów i rezultatów uzyskanych np. z powiązanego tematycznie projektu finansowanego przez program bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020/7 PR).

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019 roku, do godziny 13:00 CET.

Wnioski mają dotyczyć któregoś z siedmiu tematów:

  • Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja
  • Przedsiębiorczość społeczna
  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach
  • Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach
  • Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom
  • Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki)
  • Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC

A jednocześnie koordynować wykorzystanie produktów i rezultatów uzyskanych z:

  • przynajmniej dwóch projektów finansowanych przez Program Interreg Europa Środkowa i wymienionych w Załączniku 1; (nawet jeśli przyporządkowane zostały do różnych tematów)
  • przynajmniej jednego powiązanego tematycznie projektu finansowanego przez program bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020/Siódmy Program Ramowy, LIFE, instrument „Łącząc Europę”, Kreatywna Europa, …)

Konkurs jest przykładem pożądanej synergii funduszy europejskich oraz doskonałą okazją dla polskich podmiotów realizujących projekty H2020 w powyższych obszarach tematycznych do dalszego wykorzystania ich rezultatów.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne w Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: EEN