„Inside China” – raport Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu raport Inside China opracowany przez Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin (przy Uniwersytecie Warszawskim) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dialog” . 

Raport stanowi analityczne opracowanie najważniejszych bieżących wydarzeń w Chińskiej Republice Ludowej.

Raport „Inside China” składa się z 9 rozdziałów tematycznych. Każdy rozdział zbudowany jest z trzech podrozdziałów: wydarzeń, tła oraz wniosków.
Wydarzenia zawierają przegląd zdarzeń dotyczących Chińskiej Republiki Ludowej, które miały miejsce w miesiącu poprzedzającym wydanie raportu oraz w opinii autorów mogą mieć wpływ na polskie podmioty. Zostały one wybrane na podstawie przeglądu mediów internetowych w czterech językach – chińskim, angielskim, niemieckim oraz polskim.

Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin jest jednostką powołaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowe informacje o Centrum można znaleźć pod adresem www.chinalaw.wpia.uw.edu.pl

Źródło: Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin

Załączniki