Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Eksperci z Grupy PFR stworzyli Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców.

Jednym z głównych elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej są rozwiązania osłonowe dla pracodawców i pracowników, które mają pozwolić firmom przetrwać na rynku i ochronić istniejące miejsca pracy. Mają one pozwolić na obniżenie kosztów pracy i umożliwić kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej mimo trudności wywołanych okolicznościami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na wsparcie liczyć mogą zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

W opublikowanym „Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców” przedstawiono podsumowanie najważniejszych rozwiązań przewidzianych w Nowelizacji Ustawy COVID-19, opracowanych przez Jadwigę Emilewicz, Minister Rozwoju. Te o najbardziej doniosłym znaczeniu opisane zostały w szczegółach, wskazując, kto jest ich adresatem i jakie warunki musi spełnić, aby z nich skorzystać. Inne, ze względu na objętość tego materiału, jedynie zostały zasygnalizowane.

Więcej informacji: www.pfr.pl/tarcza

Źródło: PARP