Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja w dobie zrównoważonego rozwoju (6 lipca, godz. 12:00 – 15:00)

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na webinarium: „Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja w dobie zrównoważonego rozwoju”

 

Prelegenci

Dr Ewa Sadowska-Kowalska (FRP)

Prezes Zarządu FRP od 1995 r. Wieloletni pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w polityce gospodarczej, polityce rynku pracy, ekonomii edukacji i transferze innowacji. W ramach wizyt studyjnych odwiedziła kilka zagranicznych uniwersytetów, m.in. uczelnie w Wiedniu (Austria), Giessen (Niemcy), Mannheim (Niemcy), Lipsku (Niemcy), Berlinie (Niemcy) i Newcastle (Wielka Brytania) oraz paryską Sorbonę (Francja). Pracowała też jako starszy wykładowca na Uniwersytecie Nigeryjskim. Jest autorką i współautorką licznych artykułów, raportów i referatów poruszających wiele różnych kwestii dotyczących rynku pracy, kształcenia ustawicznego, polityki zatrudnienia i polityki edukacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu finansami, jak również zarządzaniu projektami międzynarodowymi z różnych dziedzin. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących rynku pracy, zatrudnienia i wynagrodzeń. Kierownik ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dr Magdalena Wiśniewska (UŁ)

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest autorką publikacji, ekspertem i uczestnikiem projektów badawczych, dotyczących międzynarodowego transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, partnerstw międzysektorowych, współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, tworzenia lokalnych sieci współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska przyjaznego procesom innowacyjnym. Jest członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) oraz polskiej sekcji European Regional Science Association (ERSA). Regionalnego Stowarzyszenia Naukowego (ERSA).

Dr Krzysztof Dobrynin (Bilberry Sp. z o.o.)

Prezes Zarządu Bilberry Sp. z o.o. Firma zajmuje się opracowywaniem rozwiązań oświetleniowych dla przemysłu i ogrodnictwa.

Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. uczelni (UŁ)

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i naukowej. Kierownik Centrum Doskonałości Badań Naukowych KnowBase na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnomocnik Dziekana ds. jakości badań naukowych. Wykładowca w zakresie zarządzania procesowego, doskonalenia organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczony kierownik projektów i badacz w ponad 20 projektach finansowanych zewnętrznie (H2020, Erasmus+, LLP, LdV, etc.). Doświadczenie projektowe obejmuje następujące obszary/specjalności: zrównoważony rozwój, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością, przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami, digitalizacja, przemysł 4.0, rozwój modeli biznesowych. Autor 2 książek i ponad 60 artykułów w recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Dr hab. Paweł Głodek, prof. uczelni (UŁ)

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z blisko 20-letnim doświadczeniem w badaniu i nauczaniu przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (ponad 10 szkoleń). Autorstwo ponad 10 programów dydaktycznych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Współautorka podręczników dla studentów oraz kursów e-learningowych z zakresu przedsiębiorczości i kształtowania zachowań przedsiębiorczych. Doświadczenie w badaniach związanych z zachowaniami przedsiębiorczymi i procesami przedsiębiorczymi w małych firmach oraz w instytucjach szkolnictwa wyższego. Koordynator i członek zespołów w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Więcej o wydarzeniu: Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja w dobie zrównoważonego rozwoju

 

Źródło: FRP