Promocja gospodarcza regionu – spotkanie informacyjne organizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (28 stycznia 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Wraz z nadejściem nowego roku, kontynuujemy cykl spotkań informacyjnych dotyczących szczegółowego omówienia tematyki ogłoszonych przez nas konkursów.

Zapraszamy już 28 stycznia br. do sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na porządną dawkę wiedzy na temat aktualnych konkursów dla poddziałania 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu i 2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.

W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem konkursu oraz zasadami uzyskania i rozliczania dofinansowania w obu konkursach.
Przypominamy:

  • w pierwszym konkursie (2.2.2) na dofinansowanie mogą liczyć m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, jednostek naukowych i szkół wyższych zamierzający realizować projekty dotyczące:
    • przygotowania i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
    • tworzenia nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej;
    • organizacji i udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 30 grudnia 2019 r., a kończy 28 lutego 2020 r.

  • drugi konkurs (2.2.3) skierowany jest bezpośrednio do przedstawicieli miasta Łodzi, którzy mogą złożyć wniosek samodzielnie bądź w partnerstwie z podmiotami takimi jak: JST, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, jednostki naukowe, szkoły wyższe i instytucje otoczenia biznesu.

Nabór wniosków o dofinansowanie również rozpoczął się 30 grudnia 2019 r., a zakończy 28 lutego 2020 r. Typy projektów są tożsame jak w przypadku konkursu dla poddziałania 2.2.2 z tym wyjątkiem, że wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne, wynikające z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji.

Ponadto podpowiemy Państwu jak unikać błędów podczas wypełniania wniosków i odpowiemy na najbardziej dociekliwe pytania z sali.

Zapraszamy serdecznie

 

Spotkanie odbędzie się:

28 stycznia 2020 r. (wtorek),

w godz. 10:00 – 13:00

sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)

ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj:

2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź

 

Ilość miejsc na spotkaniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

Źródło: COP