Promocja gospodarcza regionu – nowy konkurs ogłoszony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

W imieniu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zapraszamy do udziału w nowym konkursie.

To propozycja skierowana m.in. do jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, jednostek naukowych, szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu. Wsparciu podlegać będą działania polegające na opracowaniu kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy, tworzeniu nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej, organizacji i udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Termin naboru wniosków: 30 grudnia 2019 – 28 lutego 2020.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Źródło: COP