Projekt inwestycyjny w Argentynie pn. ,,Zrównoważony węgiel w Gran Chaco”

Celem projektu jest wprowadzenie w życie zrównoważonego modelu biznesowego dla przemysłowego wytwarzania węgla roślinnego, powiązanego z gospodarką hodowlaną i leśną w rodzimych lasach Gran Chaco.

Łączy on bardziej wydajną technologię karbonizacji z opłacalnymi strategiami komercjalizacji i modelami zarządzania, które sprzyjają produktywnej regeneracji ekosystemów. Chodzi o zakład karbonizacyjny z piecem HCD Duplo, który zostanie zbudowany w pobliżu torów kolejowych i będzie zaopatrywany w drewno opałowe z zastosowaniem systemu identyfikacji i certyfikacji. Wspomniany piec jest innowacyjnym rozwiązaniem w produkcji węgla drzewnego metodą kontrolowanej pirolizy, opracowanym przez CIS i Hornos Pujol, które szybko i z wysoką wydajnością przekształcą biomasę drzewną o niewielkiej objętości w węgiel drzewny, spełniając przy tym międzynarodowe standardy (brak toksycznych emisji, bezpieczne warunki pracy i wykorzystanie produkowanego przy okazji gazu).

Konstrukcja projektu pozwala na dostosowanie lasów do potrzeb hodowli, zwiększa opłacalność produkcji drewna opalowego, generuje zatrudnienie i poprawia dochody na obszarach wiejskich. Ponadto, umożliwia i wspiera regenerację terenów hodowlanych, ogranicza emisję CO2 i wykorzystuje nadwyżki w postaci gazu drzewnego do wytwarzania czystej energii elektrycznej. ,,Zrównoważony węgiel z Gran Chaco” będzie zarządzany przez Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA. na zasadzie partnerstwa umownego z producentami hodowlanymi/leśnymi oraz z CIS (Sustainable lndustrialized Carbon) jako przedstawicielem handlowym za granicą.

 

Projekt o tak założonej skali wymaga zainwestowania 3,54 mln USD plus 0,8 mln USD kapitału obrotowego. Zgodnie z informacją Ambasady Argentyny, inwestycja wygeneruje pierwsze skumulowane dodatnie saldo po czterech latach, a po dziesięciu latach wykaże wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie 28% i warto bieżącą netto (12%) w wysokości 2,5 mln USD. Ocenia się, że przy pełnej reinwestycji dochodów, projekt może zwrócić się pięciokrotnie w ciągu pierwszych dziesięciu lat.

 

Więcej informacji o projekcie: Gran Chaco Sustainable Charcoal project

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z instytucjami wskazanymi jako kontakt na ww. stronie internetowej lub z Ambasadą Argentyny w Warszawie, tel.22 6176028/29, e-mail: epolo@mrecic.gov.ar lub secom.epolo@mrecic.gov.ar

 

 

Źródło: MRPiT