Projekt Polskie Mosty Technologiczne – wydłużenie naboru 1N/2020 – Kanada, Kazachstan, ZEA do 5 października 2020 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0
Przedsiębiorco! Nabór wniosków na rynki: Kanada, Kazachstan, ZEA w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne został przedłużony do 5 października 2020 r.

Nabór odbywa się przez System Obsługi Elektronicznej (SOE).

Nowy Regulamin znajduje się pod linkiem.

Zespół PMT przypomina o kilku istotnych kwestiach przed złożeniem wniosku:

  • Nie czekaj na złożenie wniosku do ostatniego dnia
  • Sprawdź limit de minimis – SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej)
  • Kierunek eksportu – zakaz pomocy wywozowej / pomoc doradcza
  • Wskaźniki realizacji projektu – zalecamy konserwatywne podejście (wskaźniki nie podlegają ocenie)
  • Wydatki kwalifikowane – zalecamy rozpisanie całej kwoty
  • Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)
  • adres e-mail wpisany przy rejestracji wniosku jest bardzo ważny i będzie potrzebny przez cały okres trwania projektu
  • zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Loga PMT

 

Źródło: Polskie Mosty Technologiczne