Projekt HoReCa wsparciem dla MŚP dotkniętych pandemią COVID-19

Celem projektu jest wsparcie przedsięwzięć MŚP w sektorach HoReCa, turystyka lub kultura w zakresie unowocześnienia lub dywersyfikacji ich działalności.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora HoReCa, turystyka i kultura prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, opolskiego lub łódzkiego, które:

– odnotowały spadek obrotów co najmniej 30 % w latach 2020 lub 2021- liczony jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym (nie uwzględniając innych przychodów niż pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług).

– działalność wiodąca przedsiębiorstwa dotyczy sektora HoReCa, turystyka i kultura (zgodnie z listą kodów PKD będącą załącznikiem dokumentacji konkursowej) – działalność potwierdzona w dokumentach rejestrowych na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 31/12/2019 r. lub najpóźniej 20/03/2020 r.

Więcej na stronie internetowej projektu oraz na stronie PARP.

Źródło: ŁSSE, PARP