Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” – ruszyła XXIII edycja

Zdobądź zaufanie kontrahentów
Ruszyła XXIII edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play. To najdłużej obecny na polskim rynku program promujący etykę w działalności gospodarczej i certyfikujący w tym zakresie przedsiębiorstwa. Certyfikat potwierdza, że nagrodzona nim firma działa zgodnie z prawem i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W ciągu 22 lat przyznany został ponad 2 500 firmom.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Więcej o konkursie: Przedsiębiorstwo Fair Play

Źródło: KIG