Preferencyjne finansowanie z gwarancją InnovFin dla inwestujących w cyfryzację

W związku z kryzysem COVID-19, Europejski Fundusz Inwestycyjny rozszerzył listę kryteriów kwalifikowalności, upoważniających przedsiębiorców do skorzystania z preferencyjnego finansowania zwrotnego z gwarancją InnovFin SME programu Horyzont 2020.

Ułatwienia w dostępie do preferencyjnej oferty obejmują m.in:

– umożliwienie skorzystania z finansowania przez przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 3000 pracowników (wcześniej: poniżej 500 pracowników)

– udostępnienie preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców inwestujących w cyfryzację.

Ponadto gwarancja InnovFin SMEG została podniesiona z poziomu 50 do 80%. Nowe warunki mogą być stosowane wstecznie, dla umów finansowania zawartych od 6 kwietnia 2020 r.

Rozszerzone kryteria kwalifikowalności są dostępne na stronie https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kryteria-innowacyjnosci/

InnovFin SME Guarantee to instrument finansowy programu Horyzont 2020, którego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania zwrotnego. Narzędziem jest gwarancja udzielana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, pokrywająca część ryzyka instytucji finansowych z tytułu finansowania udzielonego przedsiębiorcom. Dzięki gwarancji, instytucje finansowe są w stanie oferować finansowanie na warunkach lepszych, niż rynkowe.

W Polsce preferencyjne finansowania z gwarancją InnovFin SMEG oferują: PKO Leasing (w formie preferencyjnego leasingu i pożyczek o wartości do 13 mln PLN) oraz CVI Dom Maklerski (finansowanie private debt w zakresie 8-30 mln PLN).

Informacje szczegółowe nt. oferty polskich pośredników wszystkich programów UE są dostępne na stronie https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej