Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI.

Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Z analogicznych instrumentów programów na lata 2007-2013 (CIP, 7 Program Ramowy, Instrument Mikrofinansowy Progress) skorzystało w Polsce 21 tys. przedsiębiorców. Oznacza to, że wynik programów poprzedniej perspektywy już niedługo zostanie podwojony.

II kwartał 2019 r. był pierwszym w historii wdrażania unijnych instrumentów w Polsce, w którym Narodowi Pośrednicy Finansowi programów UE udzielili ponad 1 mld zł preferencyjnych kredytów, leasingu, pożyczek i poręczeń. Aktualnie z oferty preferencyjnego finansowania korzysta ponad 1,5 tys. polskich przedsiębiorców miesięcznie!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą preferencyjnego finansowania ze wsparciem UE: Finansowanie dla beneficjentów.

 

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE