Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI.

Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej: Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

 

Źródło: KPK