Preferencyjne finansowanie dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorstw społecznych

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przypomina, że na polskim rynku dostępna jest oferta preferencyjnego finansowania w ramach programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI” na lata 2014-2020.

Dzięki unijnemu wsparciu, przedsiębiorcy z sektora mikro (tj. zatrudniający nie więcej niż 9 pracowników) mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów do równowartości 25 tys EUR. Natomiast dla przedsiębiorstw społecznych dostępne są pożyczki o obniżonym oprocentowaniu.

Aktualnie ofertą w ramach programu EaSi dysponują:

– Bank Pekao SA, oferujący kredyty inwestycyjne do 100 tys. zł oraz obrotowe do 20 tys. zł, dostępne dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do 3 lat) okresie działalności,

– TISE SA, dysponujący ofertą pożyczek do 1,4 mln zł na rozwój przedsiębiorstw społecznych.

Informacje szczegółowe są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej