Preferencyjne finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorców

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przypomina, że na polskim rynku dostępna jest oferta preferencyjnego finansowania w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Częścią programu jest instrument gwarancyjny InnovFin SMEG, dzięki któremu innowacyjni przedsiębiorcy mogą skorzystać z leasingu, pożyczek i finansowania typu private debt.

Oferta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.

Przykładowe kryteria to szybki wzrost przedsiębiorstwa, związki z działalnością B+R+I w ostatnich 2-3 latach, bądź plany dotyczące inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Pełna lista kryteriów jest dostępna pod adresem https://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/kryteria-innowacyjnosci

Aktualną ofertą preferencyjnego finansowania dysponują:

  • PKO Leasing, który oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w zakresie 107 tys. – 13 mln zł, oraz
  • CVI Dom Maklerski, oferujący finansowanie dłużne typu private debt w zakresie 8-30 mln zł.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z KPK ds. Instrumentów Finansowych bądź bezpośrednio z wymienionymi instytucjami.

Informacje szczegółowe nt. pełnej oferty finansowania w ramach instrumentów finansowych programów UE są dostępne na stronie https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Innowacyjnych przedsiębiorców, poszukujących oferty preferencyjnych kredytów bankowych, zachęcamy również do zainteresowania się gwarancją Biznes Max Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacje szczegółowe są dostępne pod adresem: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej