Prawie 3,7 mln zł na szkolenia. Ruszył nabór na operatorów w konkursie „Zamówienia publiczne dla MŚP”

wpis w: Aktualności - pol | 0

PARP zaprasza do składania wniosków organizacje i firmy, które chcą przeprowadzić szkolenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Budżet projektu to prawie 3,7 mln zł. Nabór potrwa do 23 czerwca 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie operatora działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców.

Prowadzone będą również działania doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymają wsparcie m.in. w zakresie:

  • ubiegania się o zamówienia publiczne,
  • przygotowania lub weryfikacji wniosku o udział w postępowaniu,
  • przygotowania lub weryfikacji oferty przetargowej, lokalnych warunków związanych z realizacją konkretnego zamówienia publicznego,
  • wyjaśniania bieżących wątpliwości związanych z udziałem w konkretnym postępowaniu przetargowym i postanowień umowy, prowadzonej procedury odwoławczej związanej z postępowaniem.

Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na stronie działania

Źródło: PARP