Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym – szkolenie (20.11.2019 r., Kraków)

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”, które odbędzie się w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 20 listopada 2019 r. o godz. 10.00.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności do właścicieli, członków zarządów przedsiębiorstw, dyrektorów/menadżerów/kierowników działów handlowych i finansowych, sprzedaży i zakupów ze szczególnym uwzględnieniem działów eksportu i importu, a także do innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i  realizowanie umów.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zawierania umów/kontraktów z zagranicznymi partnerami. Omówione zostaną m. in. podstawowe regulacje prawne, narzędzia oceny wiarygodności zagranicznych kontrahentów, zasady właściwego stosowania reguł INCOTERMS, kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania należytego wykonania umów, czy też sposoby egzekwowania swoich praw w przypadku niewywiązania się przez kontrahenta z zawartej umowy. Analizowane zagadnienia zobrazowane zostaną licznymi przykładami wynikającymi z doświadczeń we współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Liczba miejsc ograniczona.

Przyjęcie na szkolenie zostanie nas potwierdzone osobną wiadomością e-mail od organizatora.

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Jordan
tel.: 12 428 92 63
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Źródło: EEN

Załączniki