Pożyczka z POIR na płynność dla MŚP w związku z COVID-19

wpis w: Aktualności - pol | 0

Do 15 mln złotych na przedsiębiorstwo, sześciomiesięczny okres karencji, do spłaty jedynie pożyczony kapitał, a raz do roku dwumiesięcznie „wakacje” od spłat w ciągu dwóch pierwszych lat kredytowania. Oto główne założenia pożyczki na płynność dla MŚP z funduszy UE.

Pożyczka na płynność to wspólna inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, które powołały Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP. Jego celem jest pomoc firmom najbardziej zagrożonym brakiem płynności finansowej w związku z epidemią wirusa SARS CoV-2. Na pożyczki przeznaczono 400 mln złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa:

  • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
  • spłatę zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.),
  • wydatki inwestycyjne (opcjonalnie).

Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów – brak opłat i prowizji.

Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych. Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy będzie obliczana na podstawie jedno z poniższych kryteriów:

  • dwukrotności wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),
  • 25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub
  • zdeklarowanej i zweryfikowanej przez pośrednika kwocie wystarczającej na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat. Przedsiębiorca może skorzystać z okresu karencji nie dłuższego niż sześciu miesięcy oraz dwukrotnych „wakacji” od spłat przez okres dwóch miesięcy – w dwóch pierwszych latach spłacania pożyczki. Karencja oraz „wakacje” odpowiednią wydłużają okres spłaty kredytu.

Zabezpieczenie pożyczki do wysokości 100 tysięcy złotych wekslem in blanco, powyżej tej kwoty weksel plus dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z polityką pośredników, których BGK właśnie wybiera. Składanie wniosków ma zostać uruchomione jeszcze kwietniu.

Źródło: Enterprise Europe Network